Data: 2014
Klientas: „Lietuvos dujos“
Info: DSO logotipo pasiūlymas konkursui. Mėlyna spalva - oro, deguonies, dujų simbolinė spalva. Žalia - gamtos, pozityvumo, susikaupimo simbolinė spalva. Gamtinės dujos išgaunamos iš žemės gelmių. Žemės ir oro elementų sąjungą papildo viena kitą. Plastinė forma simbolizuoja vamzdžių jungtis ir dinamiškumą. Dujos teka vamzdžiais kryptingai, todėl logotipę užkoduotas rodyklės simbolis.

Moira Visuals logo

  • DSO spalvotas logotipo pasiūlymas
  • DSO juodai baltas logotipo pasiūlymas